d.KABINET božićni giveaway

dkabient-bozicni-giveaway

d.KABINET božićni giveaway

Uskoro otvaramo nove kalendare i još jedan siječanj dočekujemo s nadom u bolju i uspješniju godinu, svim recesijskim prijetnjama unatoč.

Kraj godine je razdoblje kada se zahvaljujemo dragim ljudima uz simbolične darove pažnje. Prosinački pokloni su za nas tradicija koja nosi osobit sentiment.

Tako smo za sve vas koji nas pratite na društvenim mrežama ove godine pripremili tri poklona edukativne namijene. Jer, kako je kazao Will Durant:

“Obrazovanje je progresivno otkriće vlastitog neznanja.”

I zato je važno stalno učiti! 😉

Ovo zapravo nije tipičan nagradni natječaj ili giveaway. Da biste dobili poklon trebat ćete samo napisati komentar u objavi (a bit će ih tri kroz mjesec prosinac) i javiti nam se porukom.

d.KABINET božićni giveaway će trajati od 4. do 23. prosinca na našoj Facebook stranici i Instagram stranici. Niže u ovom tekstu pročitajte upute za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Kako sudjelovati u d.KABINET božićnom giveawayu

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

d.KABINET/Ižinj, obrt za digitalni marketing i odnose s javnošću

Nagradni natječaj: „d.KABINET božićni giveaway“

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: d.KABINET/Ižinj, obrt za digitalni marketing i odnose s javnošću, s. Radića 54, 22000 Šibenik, OIB: 98030859024, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 04. prosinca 2020.  i trajat će do 23. prosinca 2022. a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici i Instagram stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima ukupno 3 nagrade a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja. Nagrade se dijele na Facebook stranici i na Instagram stranici Organizatora.

Nagrade su:

  1. eBook „Nauči pisati tekstove za web stranice“, d.KABINET (4. prosinac 2022.)
  2. eBook „Sve o brendiranju“ , d.KABINET (11. prosinac 2022.)
  3. eBook „Kako napisati content kalendar“, d.KABINET (18. prosinac 2022.)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook ili Instagram stranicu Organizatora dKabinet (Facebook) i d.kabinet_( Instagram) te:

  1. U komentaru objava napisati da vas nagrada zanima
  2. U poruci (DM/Messenger) nam poslati e-mail adresu na koju ćemo vam poklon poslati

Nagrađujemo sve koji nam se jave i naprave dva prethodna uvjeta u roku od 6 dana od objave.

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

• Sudionike koji se koriste lažnim profilima;

• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Nagrade će dobiti svi sudionici koji nam se jave porukama i komentiraju objave.

Organizator nagrađuje  istodobno odgovore  na Facebook stranici, te na Instagram stranici.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook i Instagram stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem poruka preko društvenih mreža. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena svakodnevno na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora

d.Kabinet i d.kabinet_

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki d.KABINET/Ižinj obrt za digitalni marketing i odnose s javnošću, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te d.KABINET/Ižinj obrt za digitalni marketing i odnose s javnošću ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Šibenik, 25. studenoga 2022.

Organizator

d.KABINET/Ižinj obrt za digitalni marketing i odnose s javnošću

Vidimo se na Facebooku i Instagramu! 🙂

P.S. Imate li pravopisne dileme vezane uz nadolazeće blagdane, preporučam uvijek odlične, edukativne tekstove Lekturice.