Kako u 11 koraka do sredstva za samozapošljavanje (najdetaljniji opis sa savjetima)

pausalni-obrt-samozaposljavanje

Kako u 11 koraka do sredstva za samozapošljavanje (najdetaljniji opis sa savjetima)

Ostvariti državnu potporu za samozapošljavanje i otvoriti paušalni obrt, sve je češća poslovna kombinacija.
Za nju se odlučuju svi koji imaju poduzetničku ideju i dosadila im je procedura natjecanja za nova radna mjesta kod drugih – beskrajno pisanje molbi, ažuriranje životopisa, testiranje, intervjui…

Ako ste jedan od njih, želim vam pomoći detaljno pišući o vlastitom iskustvu u 11 koraka. 

kako-do-mjera-za-samozaposljavanje

Bez obzira jeste li u nekom većem gradu u RH ili u manjem kao što je Šibenik, gdje sam ja, postupak je isti. Savjetujem vam na početku da imate dosta strpljenja i da svuda dođete sa smješkom, jer nitko, pa ni službenici po raznim uredima gdje ćete morati ići, ne vole namrgođene ljude.

Moja sretna okolnost je bila ta da bi se svaki službenik nasmijao dok bi obavljali formalnosti, i to zato jer im se svidjelo ime mog obrta. ☺ Totalna ziherašica

Prvi uvjet je nezaposlenost1. Da biste ostvarili potporu trebate biti nezaposleni i kao takvi u evidenciji HZZ-a. Možete biti nezaposleni mjesec dana ali i samo jedan dan je dovoljan.  

Preko djelatnice koja vas vodi u HZZ-u prijavite se na radionicu za samozapošljavanje, koja je u ovom procesu obavezna. Tamo ćete saznati sve detalje o uvjetima korištenja potpore. Radionica traje oko 2h a preporučam da pažljivo saslušate sve što vam imaju reći, te pitate sve što vas zanima. Glupih pitanja nema!☺

2. Nakon što ste bili na radionici nemate određenog roka za predaju dokumenata, već možete još jednom razmisliti jeste li spremni za avanturu privatnog poduzetništva. Možete ovo vrijeme iskoristiti i unaprijed dogovoriti poslovne suradnje, kako biste, kad otvorite obrt, odmah počeli raditi. No, ako ste već donijeli odluku krenuti vlastitim putem, ovo su dokumenti koje morate ispuniti i predati savjetnicima u HZZ-u:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva
 • Potvrda Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja

Sve dokumente, osim potvrde Porezne uprave, možete skinuti sa web stranice HZZ-a.

Stalno budite u kontaktu sa savjetnicimaDok budete ispunjavali dokumente svakako budite u kontaktu sa savjetnicima, pitajte sve detalje, a ne bi bilo loše i da odete i do Ureda državne uprave i Porezne uprave. Ako i nakon toga ne budete imali sve odgovore, sigurna sam da će vam pomoći iz Plavog ureda u Zagrebu.  

Nakon što ste napisali Poslovni plan i ispunili sve dokumente, prije predaje još jednom sve provjerite, osobito brojke navedene u planu. Predano se više ne može prepravljati. Kad predate dokumentaciju savjetnicima, čekate desetak dana da vam zahtjev odobre.

kako-napisati-poslovni-plan-hzzo

3. Kad vam je zahtjev odobren, uzmite trenutak za sebe i čestitajte si.☺

Nakon toga, ako ste ostvarili pravo na novčanu naknadu za vrijeme dok ste nezaposleni, zatražite jednokratnu isplatu. To za vas mogu napraviti i savjetnici. 

Sad krećete u proceduru registracije obrta i za to imate rok od 30 dana. 

Kako registrirati paušalni obrt

4. Najprije idete u Ured ržavne uprave gdje će vam dati obrazac kojega trebate ispuniti, te zajedno sa fotokopijama osobne i diplome, te uplatnice na 250,00 kn (državi za upravne pristojbe), predati u Ured za gospodarstvo. Obrtnicu, Rješenje o upisu u obrta i Izvadak iz obrtnog registra, (dokumenti koji su vam potrebni za slijedeće korake), preuzimate u Uredu državne uprave. Papire sam predala u ponedjeljak a tek u srijedu su mi dokumenti bili gotovi. 

Fotokopirajte ta tri dokumenta, bar u 4 primjerka. Također, ne zaboravite fotokopirati i dokaz o uplati onih 250,00 kn, jer će vam to trebati kad budete pravdali troškove iz Poslovnog plana. 

5. Sa fotokopijom Rješenja potom idete izraditi pečat. Moj je bio gotov opet slijedećeg dana. Strpljen spašen.

6. Sa pečatom, Tisakanicom M-1P i Tiskanicom M-11P (nemojte ih popunjavati) idete u HZMO, pa sa Tiskanicom 1 (ovu popunite), kopijom osobne i Rješenja, na HZZO. 

Tiskanice kupujete, of course! 😀

7. Nakon toga se prijavljujete u Poreznu upravu. Tamo ispunite obrazac RPO i dajte im fotokopiju Izvadka iz obrtnog registra. Od njih ćete dobiti Prijavu za upis u registar obveznika doprinosa. Taj dokument također fotokopirajte. 

8. U banci otvarate potom žiro-račun. Taj postupak traje oko sat vremena. Ali budite spremi na čekanje u redu, u gotovo svakoj banci je tako.

9. Javni bilježnik je slijedeća adresa. Tamo „privodite“ jamca platca i potpisujete Bijanko zadužnicu (kupite ju u NN). Ponesite pečat!

Pet dokumenata za ostvarenje potpore za samozapošljavanje

10. Napokon sve te prikupljene dokumente a to su:

 • Dokaz o registraciji djelatnosti 
 • Presliku Prijave za upis u registar poreznih obveznika za obrte i samostalne djelatnosti
 • Dokaz o prijavi u radni odnos na puno radno vrijeme Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (preslika potvrđene tiskanice M1-P ili  obrazac eM1-P)
 • Dokaz o otvorenom žiro-računu poslovnog subjekta s jasno vidljivim brojem računa (ugovor)
 • Bjanko zadužnicu s potpisom dužnika 

Sve ih predajete savjetnicima i čekate opet. Za to vrijeme možete kontaktirati Obrtničku komoru i zatražiti da vas oslobode plaćanja članarine, jer na to imate jednogodišnje pravo. Isto tako, ako ćete promovirati svoju, ili tuđu firmu putem društvenih mreža, od Porezne uprave zatražite PDV ID broj. 

11. Nakon 4 dana iz Zavoda su me zvali da konačno potpišem Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja a potporu su mi na račun uplatili nako još 7 dana. Time je postupak svečano okončan. Ole! 🙂

mjesec-dana-za-potporu-i-pausalni-obrt

Zaključno, od predaje Poslovnog plana i svih ostalih dokumenata, do isplate potpore, točno je prošlo mjesec dana. Možda je proces nešto brži u većim gradovima, no ni mjesec dana nije mnogo ako je to vaš prvi korak u svijet privatnog poduzetništva.

Napominjem da je ovo moje iskustvo isključivo informativnog karaktera, te da se za sve detalje informirate u nadležnim državnim službama.

A sad kad ste „sami na svome“,  sigurno će vam trebati internetska marketinška strategija kako bi vaš brend bio prepoznatljiv. Zatražite moju ponudu, možda postanemo novi poslovni suradnici. 😉

S r e t n o!